democracy, Democratic transitions, Education

ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္ၾကား အမွတ္တရမ်ား

ေလးႏွစ္တာကာလကုန္လြန္သြားပါျပီ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးသင္တန္းေပါင္း ၂ဝ၁ ခု၊ ျပည္သူ႔နီတိပညာေပးသင္တန္းေပါင္း ၇၇ ခုႏွင့္ လူထုပညာေပးဆရာျဖစ္သင္တန္း ၁ဝ ခုကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွာရွိတဲ့ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ေဒသေတြကို လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ား၊ Naushawng Development Institute (NDI), Scholar Institute (SI), Hornbill Organization (HBO) ႏွင့္ Myanmar Egress (ME) စတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ကူညီေထာက္ပ့ံမွဳနဲ႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ ေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ဖားပင္ေက်းရြာမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးသင္တန္းတက္ေရာက္သူတစ္ဦးက “ေရြးေကာက္ပြဲမွာကြ်န္ေတာ္မဲေပးဖို႔အတြက္ စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားမိခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင္တန္းကေနတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ဘဝကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မဲေပးရမယ္လို႔ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့တယ္” လို႔ သင္တန္းကရရွိခဲ့တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္နဲ႔ျပည္သူ႕နီတိပညာေပးသင္တန္းေတြဟာ အလြန္ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေဒသက ေဒသခံေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ဒီမိုကေရစီေရးရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေရးရာနဲ႔ပက္သက္တဲ့ဗဟုသုတေတြ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္မွာလဲ တက္ၾကြတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ပါဝင္ေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္ေတြဟာ ဘာေတြပါလဲ?

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ FNF အဖြဲ႔နဲ႔ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျပီးခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္တာကာလ အတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကရင္းနဲ႔ ဒီကာလအတြင္းမွာ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရတဲ့သင္ခန္းစာေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကျပီး ရရွိခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္မွဳေတြအတြက္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကေန မိမိတို႔ရဲ႕အထင္ကရလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းဖြ႔ံျဖိဳးမွဳအတြက္လည္း မ်ားစြာသိသာထင္ရွားတဲ့အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကို မွ်ေဝခဲ့ၾကတယ္။ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္ကတစ္ဆင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးဟာ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမွဳနဲ႔ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမွင့္ဖို႔ရာ ယံုၾကည္မွဳအျပင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မွဳတို႕ကိုပါ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

FNF အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ျပင္းထန္ဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအေျခအေနေတြ၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြကို ၾက့ံၾက့ံခံရင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ေဒသ  ေတြမွာေနထိုင္ၾကတဲ့လူထုဆီကိုအေရာက္သြားျပီး ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ဖို႔ ခက္ခဲခဲ့တဲ့ၾကားကေန မဲဆႏၵရွင္နဲ႔ျပည္သူ႕နီတိဆိုင္ရာအသိပညာေတြကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုစိန္ေခၚမွဳေတြ၊ အခက္အခဲေတြက FNF အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို မ်ားစြာအဓိပၸါယ္ပိုရွိေစျပီး အားေကာင္းေစခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္ဟာ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမွဳလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူထုကိုကူညီရင္းနဲ႔ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Scholar Institute မွ Program Manager ျဖစ္သူ ကိုေအာင္ေရႊဦးမွ “၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္စတင္ခဲ့စဥ္တုန္းကဆိုရင္ Scholar Institute ဟာ အဖြဲ႔အစည္းေသးေသးေလးတစ္ခုပါ။ လုပ္ငန္းေတြကိုေဆာင္ရြက္ရင္းကေနရရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳပိုင္းမွာေရာ၊ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဘက္မွာပါ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္လာျပီး အခုဆို လုပ္ငန္းအၾကီးၾကီးေတြကိုပါ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ေတြရွိေနပါျပီ” လို႔ မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

FNF အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္ရဲ႕ပထမကာလျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ၾကျပီးျပီ ဆိုေပမယ့္ စိတ္အားထက္သန္မွဳနဲ႔ စည္းခ်က္ေတြကေတာ့ ေႏွးေကြးေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ FNF အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက မိမိတို႕လမ္းကိုအသီးသီးေလွ်ာက္ၾကေတာ့မယ္ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ ဆက္လက္အရွိန္အဟုန္တိုးျမွင့္ပါဝင္သြားဖို႕၊ ႏိုင္ငံသားေတြကို အားျဖည့္ေပးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခိုင္မာတဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ကူးေျပာင္းဖို႕ရာ ဆက္လက္ကူညီပ့ံပိုးသြားဖို႔ အတူတကြ ကတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့တဲ့ကာလေတြကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မွဳဟာ FNF အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ အျမဲရွင္သန္ေနမယ့္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ေနမွာပါ။